Våpensleppa ved Rennetjønnan

Dei som tok i mot sleppa var Heimefrontgruppa på Roheim.

I boka si «Heimefront, Nasjonal Samling og Svartebørs» fører Skobba opp desse personane i Roheimgruppa: Halvor Roheim, Tor. H. Hafskolt, Hans Stokland, Einar Sanda, Jørgen Vatnar, Halvor Høibø, Mathis Stokland.

Heimeside under oppbygging

Midt-Telemark Museum er ei konsolidert eining av kulturorganisasjonar i Midt-Telemark med formål om å formidle kunnskap om materiell- og immateriell kulturarv på grunnlag av avtaler med medlemmene.

Medlemmer er Bø Museum, Stiftelsen Evju Bygdetun, Hørte Dampfarveris Venner, Sauherad Historielag og Stiftinga Bø Prestegard