Våpensleppa ved Rennetjønnan

Dei som tok i mot sleppa var Heimefrontgruppa på Roheim.

I boka si «Heimefront, Nasjonal Samling og Svartebørs» fører Skobba opp desse personane i Roheimgruppa: Halvor Roheim, Tor. H. Hafskolt, Hans Stokland, Einar Sanda, Jørgen Vatnar, Halvor Høibø, Mathis Stokland.