Midt-Telemark Museum er ei konsolidert eining av kulturorganisasjonar i Midt-Telemark med formål om å formidle kunnskap om materiell- og immateriell kulturarv på grunnlag av avtaler med medlemmene.

Medlemmer

Bø Museum
Museet ligg ved Bøelva på Oterholt som var det gamle sentrumet i Bø før jernbanen kom til Bø i 1924.
Museeumsområdet har husa Polen, Åheim Landhandel, Åsestugo og Utstillingsbygget.
Øst for museet i Bøelva ligg Kvennøya med fleire bygningar. Oterhilt kraftverk frå 1932 ligg også der og er i drift i dag.

Stiftinga Bø Prestegard
Bø Prestegard ligg på høgdedraget nordvest for Bø sentrum på vegen mot Oterholt.
Holmen var det gamle navnet på garden. Det har vore prestegard lenge, og i alle hrøve frå mellomalderen; den første gong garden er nemnd, er i biskop Eystein Aslakssons jordebok frå 1390-åra («Raudeboka»).
I 2006 blei garden kjøpt av Stiftinga Bø Prestegard som driv huset og prestegadshagen saman med Vennelaget for Bø Prestegard.

Hørte Dampfarveris Venner

Hørte Dampfarveri blei bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.

Huset er bygd i ein spesiell teknikk som var vanleg for uthus på den tida.
Hørte Dampfarveris venner har som formål «å eige og verne Hørte Dampfarveri ved å ta vare på bygningen og sikre minna etter fargeridrifta, å ta vare på andre minne frå Hørteverkets historie, og drive ei allsidig kulturell verksemd i lokalmiljøet».