Heimeside under oppbygging

Midt-Telemark Museum er ei konsolidert eining av kulturorganisasjonar i Midt-Telemark med formål om å formidle kunnskap om materiell- og immateriell kulturarv på grunnlag av avtaler med medlemmene.

Medlemmer er Bø Museum, Stiftelsen Evju Bygdetun, Hørte Dampfarveris Venner, Sauherad Historielag og Stiftinga Bø Prestegard