Nyttige linkar

Kulturminnesøk er ei nettside der du finn informasjon om kulturminne og kulturmiljø.
Kulturminnesøk

Lokalhistoriewiki er ein fag- og forskningswiki som blir drive av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket.
Leserne skal møte eit best muleg produkt, det skal vera muleg brukarne å eksperimentere, prøve og feile i «wikilaboratoriet».
Lokalhistoriewiki

Aaheim landhandel – Nettbutikk er ein del av Bø Museum. Det er også ein fysisk butikk som og ligg på Oterholt i Bø. Produkta som ligg i nettbutikken kan du også kjøpe der nå det er ope.

Det er bøker innafor Folkemusikk, Kuturhistorie, Lokalhistorie og Årsskrift.
Aaheim Landhandel