Nyttige linkar

Kulturminnesøk er ei nettside der du finn informasjon om kulturminne og kulturmiljø.
Kulturminnesøk

Lokalhistoriewiki er ein fag- og forskningswiki som blir drive av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket.
Leserne skal møte eit best muleg produkt, det skal vera muleg brukarne å eksperimentere, prøve og feile i «wikilaboratoriet».
Lokalhistoriewiki

Aaheim landhandel – Nettbutikk er ein del av Bø Museum. Det er også ein fysisk butikk som og ligg på Oterholt i Bø. Produkta som ligg i nettbutikken kan du også kjøpe der nå det er ope.

Det er bøker innafor Folkemusikk, Kuturhistorie, Lokalhistorie og Årsskrift.
Aaheim Landhandel

USN Senter for bærekraftig omstilling

USN Senter for bærekraftig omstilling skal ivareta, koordinere og styrke forskning, utdanning og formidling som fremmer FNs bærekraftsmål.